Förskola 4 platser

Plats för 4 barn

Förskola 6 platser

Plats för 6 barn

Förskola 8 platser

Plats för 8 barn

Förskola 10 platser

Plats för 10 barn